Gartner CIO 2012 Araştırma Raporu

Aşağıdaki Gartner CIO 2012 araştırma raporundan görüleceği üzere; Dünya'da 37 farklı endüstriden 45 ülkede toplam 321 milyar usd den fazla özel ve kamu IT harcamasını gerçekleştiren 2.335 CIO (Chief Information Officer) ile yapılan anket sonuçlarına göre:

2012 yılında İş Analitikleri (Business Analitics) CIO'ların gündeminde ilk sıradadır. Mobil Teknolojiler ikinci sıraya yükselmiştir. Bulut Bilişim ise üçüncü sıradadır.

İş zekası konusunda eğitimli insan gücü ihtiyacı ilk sırada olup, BT sektöründe istihdamda ilk öncelik olan BI yetişmiş insan gücü ihtiyacını ikinci sırada BT Stratejik Yönetim, üçüncü sırada Proses Geliştirme (BPM-Business Process Management), dördüncü sırada Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi ile beşinci sırada uygulama geliştirme ve proje yönetimi izlemektedir.   

http://imagesrv.gartner.com/cio/pdf/cio_agenda_insights.pdf